CHI HỘI NHÀ BÁO KHOA PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH, HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Phát huy hiệu quả vai trò của báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

19h35 | 16/06/2020
(Sóng trẻ)- 8h sáng 16/6, nhân dịp kỉ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay” nhằm làm rõ thực trạng, những vấn đề đang đặt ra và phương hướng, giải pháp phát huy vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới.

Hội thảo có sự góp mặt của Nhà báo Hà Đăng – Nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, GS.TS Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, PGT.TS Đào Duy Quát – Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS.TS Vũ Văn Phúc – Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, TS Nguyễn Công Dũng – Phó Tổng Biên tập thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra có các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, quản lí, các nhà báo đến từ Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan báo chí và một số cơ quan khác. 

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS.TS Lưu Văn An – Phó Giám đốc phụ trách Học viện, PGT.TS Trương Hồng Nam – Phó Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang – Phó Giám đốc Học viện cùng các giảng viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 70 bài tham luận của các nhà khoa học. Tham luận của các nhà khoa học khẳng định: Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước, gắn bó và đồng hành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; là phương tiện thông tin, tuyên truyền quan trọng, đồng thời là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Mở đầu Hội thảo, PGS.TS Lưu Văn An thay mặt Hội đồng trình bày báo cáo đề dẫn. PGS.TS nhấn mạnh tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra: “Phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội”. Từ đó yêu cầu mỗi nhà báo phải có lập trường chính trị vững chắc, đường lối chính trị đúng đắn.

54c9ed5a4_6_i_20200616_100202.jpg

PGS.TS Lưu Văn An – Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu Nhân dân

Kể từ sự kiện Báo Thanh Niên ra số đầu tiên, nhiều tờ báo cách mạng lần lượt ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền báo chí ngày càng trưởng thành, vững mạnh, luôn là lực lượng nòng cốt giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, đồng thời góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

PGS.TS Lưu Văn An chia sẻ: “Trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến cứu nước, báo chí cách mạng luôn là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực ngoại xâm và thế lực tay sai. Bước vào thời kỳ đổi mới, báo chí đóng vai trò to lớn trong việc định hướng, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Báo chí phải thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí”. 

Vai trò của báo chí với công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay

Bàn về vai trò, trách nhiệm của báo chí, Nhà báo Hà Đăng cho biết: “Báo chí có trách nhiệm tham gia cùng với Đảng, Nhà nước để xây dựng chính sách, luật pháp đúng. Công tác tuyên truyền phải khiến cho đường lối của Đảng đến được với cán bộ đảng viên, với xã hội, với nhân dân. Quan trọng là xây dựng đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đây là trách nhiệm lớn của báo chí”.

“Báo chí cũng tham gia vào công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng. Do đó, phải phát hiện, đề xuất với Đảng những thông tin cần thiết, góp phần vào công cuộc đổi mới bộ máy tổ chức của Đảng. Cơ quan báo chí cần có chiến lược về chuyên đề xây đi đôi với chống của Đảng. Đây là vấn đề quan trọng, cấp bách, báo chí cần làm việc công khai và minh bạch”, ông nói thêm.

54c9ed5a4_53c05760ae4d53130a5c.jpg

Nhà báo Hà Đăng – Nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương trình bày tham luận 

Bên cạnh đó, Nhà báo Hà Đăng bày tỏ sự quan tâm đến loại hình báo mạng điện tử: “Hiện nay, nếu được điện tử hóa thì sự truyền tải, lan tỏa của các tác phẩm báo chí sẽ rộng rãi hơn, nhanh hơn, kịp thời hơn. Đặc biệt là các diễn đàn đối thoại thu hút được nhiều sự quan tâm, không phải các cơ quan báo lớn mới làm được mà các cơ quan báo nhỏ cũng có thể thực hiện”.

Trong buổi hội thảo, PGS.TS Đào Duy Quát – Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày bài tham luận về “Trọng trách của báo chí cách mạng Việt Nam với nhiệm vụ then chốt là xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ mới”. Ông chia sẻ: “Báo chí cách mạng Việt Nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là một binh chủng của công tác tư tưởng của Đảng. Báo chí cách mạng Việt Nam mang trên mình trọng trách chứng kiến xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để thực hiện trọng trách của mình, báo chí cách mạng Việt Nam (tất cả các cơ quan báo chí từ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên) phải nghiền ngẫm, quán triệt, thông suốt, thấm nhuần từng quan điểm, từng giải pháp để đóng góp vào công cuộc xây dựng Đảng”.

Để công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đem lại hiệu quả cao, cần phải phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân. Trong đó, báo chí có vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy, Nghị quyết TW 4 khóa XII khẳng định: “Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, việc phát huy vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa được như kỳ vọng, còn tồn tại những hạn chế, bất cập. Nguyên nhân là do một số tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò của báo chí tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí đôi khi chưa theo kịp sự phát triển. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức của một số nhà báo còn hạn chế. 

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, trong một số trường hợp, sự phối hợp giữa cơ quan báo chí với cơ quan của Đảng chưa đồng bộ, nhịp nhàng, thiếu liên kết trong việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bối cảnh trong nước tác động đến vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trong thời kỳ hội nhập, phát triển, nhờ tận dụng thành quả của nhân loại mà Việt Nam có thể đi tắt đón đầu, ngày càng trở nên vững mạnh. Cùng những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn nhiều tồn đọng trong xã hội, đặc biệt là mảng tham nhũng trong các cơ quan đoàn thể. 
Bên cạnh đó, những thế lực thù địch ra sức chống phá cách mạng Việt Nam, chúng xoáy sâu vào những khó khăn trong đời sóng vật chất, tinh thần của nhân dân hay những thiếu sót trong việc thực hiện đường lối phát triển kinh tế của đất nước. Mục tiêu lớn nhất là làm cho cán bộ đảng viên bỏ nền tảng tư tưởng, vũ khí tinh thần, từ bỏ thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Đảng. 

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Đứng trước những khó khăn đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, hệ thống cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, năng động trong nhiệm vụ là rất quan trọng. Nó có ý nghĩa quyết định, then chốt, sống còn với sự ổn định phát triển bền vững chế độ chính trị ở nước ta”. 

“Trước bối cảnh đó, báo chí cách mạng phải vào cuộc, cùng Đảng xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân. Trước sự phát triển của đất nước, báo chí cách mạng phải làm tốt hơn vai trò định hướng dư luận, xã hội, tuyên truyền cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện đường lối đổi mới. Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của công dân, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang nhấn mạnh. 

54c9ed5a4_f9a985c961e49cbac5f5_2.jpg

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang phát biểu tại hội thảo

Buổi hội thảo diễn ra thành công, những điểm tích cực, hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần lượt được nêu ra. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cùng các nhà báo đã thảo luận, đưa ra phương hướng, giải pháp hiệu quả phát huy sức mạnh của báo chí trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

54c9ed5a4_d63319341b1ae644bf0b.jpg

Đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Ngọc Huyền
Tags:
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
loading...
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thăm dò ý kiến

Xăm hình là?

A. Cá tính
B. Đua đòi
C. Đẹp
D. Bình thường

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số: 131/GP-TTĐT, ngày 10/09/2012.
(Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông)
Tòa soạn: Số 51-53, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37548359.
Email: songtreonline@gmail.com
Tổng biên tập: PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Tổng thư ký tòa soạn: TS. Đinh Thị Xuân Hòa
Sóng trẻ giữ bản quyền nội dung thông tin trên website này