(Sóng trẻ) - Ngày Tết, hầu như trên bàn thờ tổ tiên nhà nào cũng trưng một mâm ngũ quả, vừa đẹp mắt vừa hàm ý những điều ước nguyện của gia chủ trong năm mới sắp tới.

Vì sao ban thờ ngày Tết lúc nào cũng có mâm ngũ quả?

(Sóng trẻ) - Ngày Tết, hầu như trên bàn thờ tổ tiên nhà nào cũng trưng một mâm ngũ quả, vừa đẹp mắt vừa hàm ý những điều ước nguyện của gia chủ trong năm mới sắp tới.

Lan Vy Theo Sóng trẻ

Video 10 tháng trước