(Sóng trẻ) - Hãy cùng lắng nghe Ngày xửa ngày xưa số thứ 3 với chủ đề “Chuyện về An Dương Vương, Mị Châu - Trọng Thuỷ” trong một cách thể hiện hoàn toàn khác.

Thực hiện: Duyên Nguyễn - Hương Thương - Huyền Linh - Thùy Linh

Biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Trang

Thiết kế ảnh hiệu chương trình: Lê Phương Dung

[NGÀY XỬA NGÀY XƯA] - SỐ 3: AN DƯƠNG VƯƠNG, MỊ CHÂU - TRỌNG THUỶ

(Sóng trẻ) - Hãy cùng lắng nghe Ngày xửa ngày xưa số thứ 3 với chủ đề “Chuyện về An Dương Vương, Mị Châu - Trọng Thuỷ” trong một cách thể hiện hoàn toàn khác.

Nhóm tác giả Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước