(Sóng trẻ) - Một trong những đức tính làm nên cốt cách, tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự giản dị. Giản dị là phần chủ yếu của tính cách gần gũi với nhân dân, đồng bào, đồng chí trong suốt cuộc đời hoạt động vì dân vì nước của Bác Hồ và đưa Người đến với giai cấp vô sản, tầng lớp cần lao và bạn bè khắp năm châu.

Đức tính giản dị của Bác Hồ

(Sóng trẻ) - Một trong những đức tính làm nên cốt cách, tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự giản dị. Giản dị là phần chủ yếu của tính cách gần gũi với nhân dân, đồng bào, đồng chí trong suốt cuộc đời hoạt động vì dân vì nước của Bác Hồ và đưa Người đ

Lan Vy Theo Sóng trẻ

Video 1 ngày trước

Video nổi bật

Lối sống xanh trong căn nhà nhỏ

Video 1 tuần trước 23 lượt xem

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Video 1 ngày trước 5 lượt xem