(Sóng trẻ) - Nghệ nhân Phùng Đình Giáp, làng Đông Khê, Song Hồ, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) đã có hơn 60 năm gắn bó với nghề truyền thống của gia đình. Nặn phỗng đất không còn là nghề mà đã trở thành một phần tâm hồn, máu thịt trong ông.

[Talkshow] Chuyện về dân gian: Trò chuyện cùng nghệ nhân Phùng Đình Giáp

(Sóng trẻ) - Nghệ nhân Phùng Đình Giáp, làng Đông Khê, Song Hồ, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) đã có hơn 60 năm gắn bó với nghề truyền thống của gia đình. Nặn phỗng đất không còn là nghề mà đã trở thành một phần tâm hồn, máu thịt trong ông.

Nhóm PV Theo Sóng trẻ

Video 6 tháng trước

Cùng chuyên mục