(Sóng Trẻ) - Đối với một đất nước đi lên từ nền nông nghiệp lúa nước, hình ảnh con Trâu đã trở nên vô cùng gần gũi với mỗi người, mỗi nhà trong quá trình lao động, sản xuất. Nó chính là biểu tượng cho sự chăm chỉ, cần mẫn, sức khỏe bền bỉ, dẻo dai và ước mong của người lao động như một nét đẹp văn hoá gắn bó với tâm thức người Việt bao đời.


Thực hiện: Ngọc Ánh - Mai July - Trần Đại Nghĩa
Phát thanh viên: Lê Bảo Trâm - Vu Quang Nguyen
Biên tập: Ngọc Ánh
Thiết kế đồ họa: Hưng Vũ

[TẾT RADIO 2021] - SỐ 3: TẾT TRÂU VÀNG TRONG VĂN HOÁ NGƯỜI VIỆT

(Sóng Trẻ) - Đối với một đất nước đi lên từ nền nông nghiệp lúa nước, hình ảnh con Trâu đã trở nên vô cùng gần gũi với mỗi người, mỗi nhà trong quá trình lao động, sản xuất.

Nhóm tác giả Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước