(Sóng trẻ) - Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, âm nhạc như biến thành "Liều vaccine tinh thần" quý giá, cổ vũ cho toàn thể dân tộc quyết tâm chiến thắng.

Âm nhạc - "Vaccine tinh thần" quý giá trong mùa dịch

(Sóng trẻ) Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, âm nhạc như biến thành "Liều vaccine tinh thần" quý giá, cổ vũ cho toàn thể dân tộc quyết tâm chiến thắng

Yến Chi Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước