(Sóng trẻ) - Lần đầu tiên Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế..

Bản tin 180s ngày 10/9/2020

(Sóng trẻ) - Lần đầu tiên Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

Thanh Kiên, Như Quỳnh, Lan Vy, Hương Mơ, Minh Hải Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước