(Sóng trẻ) - Phát triển những cái cũ và tìm tòi những điều mới luôn là những ưu tiên hàng đầu của khoa học. Các nhà khoa học luôn tìm hiểu, phát triển mọi đưa cuộc sống con người lên một tầm cao mới. Tại Nga, những nhà khoa học đã phát triển cái cũ dựa trên nền tảng khoa học mới. Họ đã tận dụng những miếng sắt vụn cũ để chế tạo nên những chú robot thông minh. Đây chính là một thành công trong khoa học được cả thế giới công nhân.

Bản tin 180s ngày 8/9/2020

(Sóng trẻ) - Thợ cơ khí Nga chế tạo robot từ sắt vụn

Video 2 năm trước