(Sóng trẻ) - Ngày 30/4/1975 đã đi vào ký ức của người Việt Nam như một dấu son chói lọi trong hành trình giành lại độc lập tổ quốc.

Bản tin đặc biệt mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4

(Sóng trẻ) - Ngày 30/4/1975 đã đi vào ký ức của người Việt Nam như một dấu son chói lọi trong hành trình giành lại độc lập tổ quốc.

Thảo Vi, Thanh Kiên Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước