(Sóng trẻ) - Với ý tưởng độc đáo cùng đôi bàn tay khéo léo, nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng đã biến bút chì màu thành những tác phẩm nghệ thuật "có một không hai"

Biến bút chì màu thành những tác phẩm nghệ thuật

(Sóng trẻ) - Với ý tưởng độc đáo cùng đôi bàn tay khéo léo, nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng đã biến bút chì màu thành những tác phẩm nghệ thuật "có một không hai"

Nguyễn Thúy Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước