(Sóng trẻ) - Những đứa trẻ 14 - 15 tuổi đã tìm tới hôn nhân, để rồi sau đó chật vật với câu chuyện mưu sinh khi còn đang tuổi ăn, tuổi lớn. Đến ngày hôm nay, bất bình đẳng giới vẫn diễn ra nhức nhối và chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc tại bản Mỹ Á (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em vùng cao

(Sóng trẻ) - Những đứa trẻ 14 - 15 tuổi đã tìm tới hôn nhân, để rồi sau đó chật vật với câu chuyện mưu sinh khi còn đang tuổi ăn, tuổi lớn. Đến ngày hôm nay, bất bình đẳng giới vẫn diễn ra nhức nhối và chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc tại bản Mỹ Á.

Nhóm PV Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước