(Sóng trẻ) - Quyền bình đẳng và câu chuyện bình đẳng đã được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, truyền thông thường đề cập bình đẳng ở góc độ các quyền lợi về vật chất cũng như tinh thần của người phụ nữ chứ hiếm khi đề cập đến câu chuyện: Cơ thể người phụ nữ đã thực sự thuộc về họ hay chưa? Hãy cùng tìm hiểu trong tọa đàm: "Bình đẳng giới xét từ quyền tự chủ tình dục của phái nữ".

Bình đẳng giới xét từ quyền tự chủ tình dục của phụ nữ

(Sóng trẻ) - Quyền bình đẳng và câu chuyện bình đẳng đã được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, truyền thông thường đề cập bình đẳng ở góc độ các quyền lợi về vật chất cũng như tinh thần của người phụ nữ chứ hiếm khi đề cập

Ngọc Trang Theo Sóng trẻ

Video 10 tháng trước

Cùng chuyên mục

Video nổi bật