(Sóng trẻ) - Những con số ca mắc covid 19 kỷ lục tại thành phố Hồ Chí Minh và ý thức phòng chống dịch tại thành phố Hà Nội.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra

(Sóng trẻ) - Những con số ca mắc covid 19 kỷ lục tại thành phố Hồ Chí Minh và ý thức phòng chống dịch tại thành phố Hà Nội.

Hương Mơ, Hồng Hạnh Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước