(Sóng trẻ) - Dạy học cho trẻ em đã khó, nhưng dạy học cho trẻ em là nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin thì còn khó khăn trăm bề. Đó không chỉ đơn thuần là "dạy chữ" mà còn là dạy cách sống, cách làm người.

Yên Bình - Hương Ly

Chuyện ở Làng Hữu nghị Việt Nam - Kỳ 1: Trăn trở nghề "dạy chữ" cho trẻ em khuyết tật

(Sóng trẻ) - Dạy học cho trẻ em đã khó, nhưng dạy học cho trẻ em là nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin thì còn khó khăn trăm bề

Yên Bình - Hương Ly Theo Sóng trẻ

Video 2 tháng trước

Video nổi bật