(Sóng trẻ) - Chuyến xe AJC đã đồng hành cùng sinh viên trong thời gian dịch bệnh phức tạp, với chuyến xe về Nghệ An, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được nhận một món quà vào dịp cận Tết trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh. 

Chuyến xe AJC và hành trình kết nối yêu thương

(Sóng trẻ) - Chuyến xe AJC đã đồng hành cùng sinh viên trong thời gian dịch bệnh phức tạp, với chuyến xe về Nghệ An, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được nhận một món quà vào dịp cận Tết trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh

Ngọc Anh, Hữu Nam Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước