Với sự tham gia của đầy đủ các cán bộ giảng viên, sinh viên trong đội ngũ Đảng của khoa, sự kiện diễn ra nhằm nhìn lại chặng đường vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng phát triển đột phá cho khoa Phát thanh - Truyền hình trong thời gian sắp tới.

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH 2022 - 2025

Chiều ngày 16/9, tại tầng 10, nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra “Đại hội chi bộ khoa Phát thanh - Truyền hình” nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Nguyễn Linh - Hà Mi Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước