(Sóng Trẻ) - Việt Nam 162 bảo tàng với hơn 3 triệu hiện vật. Có thể nói nước ta không hề thua kém bất kỳ quốc gia nào về tiềm năng phát triển bảo tàng. Thế nhưng nghịch lý trong nhiều năm qua là các bảo tàng của Việt Nam không thể thu hút du khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vậy làm cách nào để các bảo tàng gặp mặt được giới trẻ?

 

Đưa bảo tàng đến gần hơn với giới trẻ

(Sóng Trẻ) - Việt Nam 162 bảo tàng với hơn 3 triệu hiện vật. Thế nhưng nghịch lý trong nhiều năm qua là các bảo tàng của Việt Nam không thể thu hút du khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phương Hà - Minh Quân Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước