(Sóng trẻ) - Nhận thức về tự kỷ tại Việt Nam đang dần nhận được sự quan tâm không nhỏ của toàn xã hội. Dự án của anh Nguyễn Đức Trung là mô hình kinh tế dành cho người tự kỉ đầu tiên tại Việt Nam, dự án đã giúp những người tự kỉ có cơ hội hòa nhập với cuộc sống bình thường.

Hành trình không biên giới: Cơ hội việc làm cho những người tự kỉ tại Việt Nam

(Sóng trẻ) - Nhận thức về tự kỷ tại Việt Nam đang dần nhận được sự quan tâm không nhỏ của toàn xã hội. Dự án của anh Nguyễn Đức Trung là mô hình kinh tế dành cho người tự kỉ đầu tiên tại Việt Nam, dự án đã giúp những người tự kỉ có cơ hội hòa nhập với cuộ

Nhóm PV Theo Sóng trẻ

Video 5 tháng trước