(Sóng trẻ) - Có một người giáo viên sẵn sàng bỏ qua mọi sự nghi ngờ, bằng cả tình yêu thương của mình mở nên một lớp học miễn phí dành cho các học sinh khuyết tật

Hành trình thắp sáng ước mơ cho những "vầng trăng khuyết"

(Sóng trẻ) - Có một người giáo viên sẵn sàng bỏ qua mọi sự nghi ngờ, bằng cả tình yêu thương của mình mở nên một lớp học miễn phí dành cho các học sinh khuyết tật

Phương Linh, Hoàng Nam Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước