(Sóng trẻ) - Mới đây, Bộ Y tế cho biết đang chuẩn bị các kịch bản, kế hoạch cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine trong tương lai và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp khi Việt Nam áp dụng "hộ chiếu vaccine". 

Hộ chiếu vaccine: Cơ hội và thách thức

(Sóng trẻ) - Mới đây, Bộ Y tế cho biết đang chuẩn bị các kịch bản, kế hoạch cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine trong tương lai và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp khi Việt Nam áp dụng "hộ chiếu vaccine". 

Nguyễn Thúy Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước