Sau hai năm không tổ chức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Hội Báo toàn quốc năm nay được tổ chức đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả với nhiều hoạt động phong phú, có sức lôi cuốn.

HỌP BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI HỘI BÁO TOÀN QUỐC 2022

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là đơn vị đăng cai tổ chức Hội trại thanh niên năm nay. Song song với đó là sự kiện Hội Báo toàn quốc sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4 năm 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn"

Anh Phương, Việt An, Thái Dương Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước