(Sóng trẻ) - Một tác phẩm đèn giấy không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà nó còn là nơi mà những người nghệ nhân gửi gắm cái hồn của riêng bản thân mình

Kể chuyện Việt Nam bằng giấy và ánh sáng

(Sóng trẻ) - Một tác phẩm đèn giấy không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà nó còn là nơi mà những người nghệ nhân gửi gắm cái hồn của riêng bản thân mình

Mai Anh, Như Mai Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước