(Sóng trẻ) - "Khi các bà mẹ trải lòng" là một loạt phỏng vấn chân thực và cảm động với các bà mẹ về trải nghiệm làm mẹ của của họ. Từ đó, chúng ta hiểu rõ hơn những giá trị gia đình quan trọng mà những người mẹ đang gìn giữ.

"Khi các bà mẹ trải lòng" là một loạt phỏng vấn chân thực và cảm động với các bà mẹ về trải nghiệm làm mẹ của của họ. Từ những niềm vui đơn giản đến những thách thức lớn lao, họ chia sẻ về tình yêu, sự hy sinh, và ý nghĩa của việc làm mẹ trong cuộc sống hiện đại. Video này mang đến cái nhìn sâu sắc về vai trò và trải nghiệm của các bà mẹ, cũng như những giá trị gia đình quan trọng mà họ gìn giữ.

Khi các bà mẹ trải lòng

(Sóng trẻ) - "Khi các bà mẹ trải lòng" là một loạt phỏng vấn chân thực và cảm động với các bà mẹ về trải nghiệm làm mẹ của của họ. Từ đó, chúng ta hiểu rõ hơn những giá trị gia đình quan trọng mà những người mẹ đang gìn giữ.

Trường Giang - Minh Đức Theo Sóng trẻ

Video 1 tuần trước