(Sóng trẻ) - Bầu cử là một nghĩa vụ quan trọng đối với mỗi công dân, để lan tỏa tinh thần bầu cử, những đóng góp của những người nổi tiếng là vô cùng cần thiết.

Khi người nổi tiếng lan toả tinh thần bầu cử

(Sóng trẻ) - Bầu cử là một nghĩa vụ quan trọng đối với mỗi công dân, để lan tỏa tinh thần bầu cử, những đóng góp của những người nổi tiếng là vô cùng cần thiết.

Thu Hoài Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước