(Sóng trẻ) - Trong những phút quan trọng, ngoài việc lựa chọn đồng đội ăn ý thì sự sáng suốt của bản thân phải là yếu tố quan trọng nhất.

Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội...

(Sóng trẻ) - Trong những phút quan trọng, ngoài việc lựa chọn đồng đội ăn ý thì sự sáng suốt của bản thân phải là yếu tố quan trọng nhất.

Huyền Anh, Khánh Linh Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước