Trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, đã có hàng vạn chiến sĩ cộng sản bị địch bắt, tù đày. Giờ đây, những cựu tù chính trị này đã ở vào tuổi “bát thập cổ lai hy”, nhưng những ký ức về một thời trẻ đấu tranh cho dân tộc vẫn còn nguyên vẹn.

Ký ức khó quên của cựu tù chính trị

Trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, đã có hàng vạn chiến sĩ cộng sản bị địch bắt, tù đày. Giờ đây, những cựu tù chính trị này đã ở vào tuổi “bát thập cổ lai hy”, nhưng những ký ức về một thời trẻ đấu tranh cho dân tộc vẫn còn nguyên vẹn.

Nhóm phóng viên Theo Sóng trẻ

Video 9 tháng trước