(Sóng trẻ) - Nuôi dưỡng ngọn lửa của mình xuyên suốt 11 năm, từ những cậu bé đam mê nghệ thuật, không có gì trong tay, LastFire từng ngày khẳng định những giá trị rất riêng của mình. Hành trình của LastFire Crew là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ đang đam mê và theo đuổi Hiphop. Phóng sự sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về tinh thần 3F (Fun, Fire và Family) - thứ vũ khí bí mật giúp họ chinh phục những sóng gió trong suốt 11 năm.

LAST FIRE CREW - NHỮNG NGỌN LỬA ĐAM MÊ HIPHOP

Nuôi dưỡng ngọn lửa của mình xuyên suốt 11 năm, từ những cậu bé đam mê nghệ thuật, không có gì trong tay, LastFire từng ngày khẳng định những giá trị rất riêng của mình.

Tùng Lâm Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước