(Sóng trẻ) - Đã hơn 25 năm trôi qua, lớp học tình thương của bà giáo Nguyễn Thị Côi vẫn chắp cánh ước mơ đến với con chữ của những bạn nhỏ khuyết tật.

Lớp học đặc biệt từ tình yêu thương

(Sóng trẻ) - Đã hơn 25 năm trôi qua, lớp học tình thương của bà giáo Nguyễn Thị Côi vẫn chắp cánh ước mơ đến với con chữ của những bạn nhỏ khuyết tật.

Thu Thảo, Lan Vy, Minh Thiện Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước