(Sóng trẻ) - Ủng hộ quyền động vật, hãy thay lời muốn nói cho những loài không thể!

Lời kêu cứu từ bầy voọc

(Sóng trẻ) - Ủng hộ quyền động vật, hãy thay lời muốn nói cho những loài không thể!

Nhóm PV Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước