Tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp đã khiến cuộc sống của chúng ta trở nên xáo trộn hơn bao giờ hết. Các lệnh giãn cách xa hội được ban hành kịp thời phần nào đã hạn chế sự phát tán của chủng vi rút SARS-COV2. Tuy nhiên điều này cũng tồn tại những hạn chế, nổi bật là tình huống đưa mèo đi cấp cứu đã gây không ít tranh cãi giữa sự phản đối của hội yêu động vật và những người đề cao sự giãn cách trong thời điểm dịch bệnh.
Mặc dù vẫn tồn tại những vướng mắc trong công cuộc chống dịch, không thể không kể đến tinh thần tương thân tương ái của đồng bào dân tộc ta quyết tâm dẹp dịch dữ. Hình ảnh những chuyến hỗ trợ thực phẩm cho miền Nam ruột thịt hay đội ngũ phun khử khuẩn dầm mình trong mưa đã làm vững mạnh hơn tinh thần chống dịch của nhân dân ta!

Một người vì mọi người

(Sóng trẻ) - Tinh thần một người vì mọi người được phát huy mạnh mẽ trong thời điểm dịch bệnh phức tạp

Thu Thảo, Kỳ Anh Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước