(Sóng trẻ) - MV như một món quà nhỏ đặc biệt gửi đến những y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid - 19 - những chiến sĩ “áo trắng” đang ngày đêm thầm lặng cống hiến vì người bệnh, vì đất nước mà phải gác lại công việc gia đình. Qua đó thể hiện sự biết ơn đồng thời là khích lệ, động viên tới những người luôn hy sinh bản thân và giàu trách nhiệm vì cộng đồng, vì xã hội.

MV Chuyện nhà bé thôi, con đừng về

(Sóng trẻ) - MV như một món quà nhỏ đặc biệt gửi đến những y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid - 19 - những chiến sĩ “áo trắng” đang ngày đêm thầm lặng cống hiến vì người bệnh, vì đất nước mà phải gác lại công việc gia đình. Qua đó thể hiện sự biết ơn

Reddy Production Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước