Tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội có một lớp học miễn phí của thầy giáo viết chữ bằng miệng Phan Văn Trường. Hơn 10 năm qua, người thầy giáo đặc biệt ấy đã giúp đỡ hàng chục em nhỏ trên còn đường tìm đến con chữ. Cuộc đời kiên cường và thiện lương của anh chính là điều chúng tôi muốn đem tới khán giả.
Anh nói: “Mình phải làm việc thiện, nhiều người còn bất hạnh hơn”, và hơn tất cả anh chia sẻ “nếu một mai tôi yếu tôi khuất đi thì tôi mong là thôn xóm cố gắng tổ chức phong trào này nó tốt, để làm người bất hạnh được hạnh phúc, sống tốt hơn”.

Nếu một mai tôi khuất đi...

(Sóng trẻ) - Sống, cống hiến, tan biến vào cát bụi. Bạn sẽ có ước mong gì nếu một ngày không còn trên thế gian này nữa?

Anh Tú, Hoàng Long, Như Mai, Việt Ngọc Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước