(Sóng trẻ) - Trẻ em được xem như là những chủ nhân tương lai của đất nước, có quyền được sống, được hạnh phúc, được học tập và vui chơi. Tuy nhiên, ở một thế giới khác - thế giới của chiến tranh, bạo lực và xung đột, những quyền tưởng chừng như rất cơ bản ấy, các em lại khó mà có được.

Ngày quốc tế thiếu nhi ở hai thế giới

(Sóng trẻ) - Quốc tế thiếu nhi ở các nước trên thế giới rất đa dạng. Hiện nay còn nhiều trẻ em phải sống trong điều kiện khó khăn.

Trần Hồng, Ngọc Nam, Yến Chi Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước