(Sóng trẻ) - Nghệ thuật công cộng đã trở thành một xu thế của đời sống xã hội được lan tỏa từ văn hoá toàn cầu và làn sóng đô thị hoá trên toàn thế giới. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các dự án nghệ thuật công cộng xuất hiện ngày càng nhiều hơn mà chúng ta có thể bắt gặp trên phố Phùng Hưng - vẻ đẹp của một Hà Nội năng động và sáng tạo.

Nghệ thuật công cộng xấu nơi thành phố sáng tạo

(Sóng trẻ) - Nghệ thuật công cộng từ lâu đã trở nên phổ biến trong nhịp sống dân cư qua những công trình, những tác phẩm hội họa sáng tạo. Tuy nhiên, giá trị của nghệ thuật công cộng đang phần nào bị mai một đi và dần chuyển theo hướng tiêu cực.

Kiều Anh, Việt An, Ngân Hà, Trung Thành Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước