(Sóng trẻ) - Tết Hàn thực và Tết Thanh minh là hai dịp lễ phổ biến ở Việt Nam và có những đặc trưng riêng. Song, nhiều người vẫn lầm tưởng và cho rằng hai ngày Tết này hoàn toàn giống nhau.

Phân biệt Tết Hàn thực và Tết Thanh minh

(Sóng trẻ) - Tết Hàn thực và Tết Thanh minh là hai dịp lễ phổ biến ở Việt Nam và có những đặc trưng riêng. Song, nhiều người vẫn lầm tưởng và cho rằng hai ngày Tết này hoàn toàn giống nhau.

Hồng Hoa Theo Sóng trẻ

Video 6 tháng trước