(Sóng trẻ) - Trong những ngày dịch diễn biến phức tạp, hầu hết người dân đều ở nhà làm việc, giãn cách tối đa theo các chỉ thị, khuyến cáo tại địa phương. Chính vì vậy mà việc mua bán online được người dân ưu tiên lựa chọn và shipper cũng là ngành nghề hoạt động nhiều nhất.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, chỉ thị 16 chỉ cho phép một số các shipper được phép hoạt động tại một số nơi nhất định đảm bảo an toàn.

Shipper - mắt xích quan trọng vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế

(Sóng trẻ) - Shipper vận chuyển hàng hóa đến người dân, giúp hạn chế đi lại và đảm bảo chuỗi cung ứng trong tình hình dịch bệnh Covi-19.

Trần Hồng Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước