(Sóng trẻ) - Trong tâm dịch, có những hình ảnh, hành động của các y bác sĩ thể hiện tình yêu thương vô cùng đáng kính trọng.

Sống là để yêu thương

(Sóng trẻ) - Trong tâm dịch, có những hình ảnh, hành động của các y bác sĩ thể hiện tình yêu thương vô cùng đáng kính trọng.

Hiền Phạm, Ngọc Nam Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước