(Sóng trẻ) - Cứ thế, tinh thần Trường Sa được lan toả như những cây bàng vuông Trường Sa được các thành viên Đoàn công tác số 9 năm 2019 ươm mầm, chăm sóc và vươn xanh, như sợi chỉ hồng gắn kết giữa đất liền và biển xa.

Sức sống Trường Sa trong Đoàn công tác số 9 năm 2019

(Sóng trẻ) - Cứ thế, tinh thần Trường Sa được lan toả như những cây bàng vuông Trường Sa được các thành viên Đoàn công tác số 9 năm 2019 ươm mầm, chăm sóc và vươn xanh, như sợi chỉ hồng gắn kết giữa đất liền và biển xa.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước