(Sóng trẻ) - Làng Yên Thái xưa nay vốn được biết đến với nghề làm giấy gia truyền đi vào từng câu ca dao, tục ngữ trong văn học Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, những giá trị ấy đang đứng trước nguy cơ mai một dần.

Với mong muốn bảo tồn, phát triển và đưa chúng đến gần hơn với các bạn trẻ, "Zó Project" đã ra đời nhằm tái hiện nét đẹp văn hóa ấy.

Thổi hồn vào Dó

(Sóng trẻ) - Làng Yên Thái xưa nay vốn được biết đến với nghề làm giấy gia truyền đi vào từng câu ca dao, tục ngữ trong văn học Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, những giá trị ấy đang đứng trước nguy cơ mai một dần.

Lan Vy, Hoàng Oanh Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước