(Sóng trẻ) - Gần 1.400 bộ phim các thể loại, hàng chục vạn mét phim tư liệu nhựa và hàng nghìn phút phim tư liệu kỹ thuật số trong hơn 60 năm qua của Điện ảnh Quân đội nhân dân đã khẳng định vai trò của người nghệ sĩ, chiến sĩ văn hóa tiên phong trong cả thời chiến và thời bình.

Thước phim được đánh đổi bằng máu của những người nghệ sĩ mặc áo lính

(Sóng trẻ) - Gần 1.400 bộ phim các thể loại, hàng chục vạn mét phim tư liệu nhựa và hàng nghìn phút phim tư liệu kỹ thuật số trong hơn 60 năm qua của Điện ảnh Quân đội nhân dân đã khẳng định vai trò của người nghệ sĩ, chiến sĩ văn hóa tiên phong trong cả

Nhóm PV Theo Sóng trẻ

Video 6 tháng trước