(Sóng trẻ) - Đi qua những năm tháng bom đạn của chiến tranh, trở về cuộc sống hoà bình, các CCB lại xông pha trên một mặt trận mới - Mặt trận chính trị, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Phẩm chất người lính đã được thấm sâu vào máu thịt, Cựu chiến binh Bùi Văn Thuân cùng vợ là Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Phượng vẫn tiếp tục làm việc, đồng hành cùng nhau để đóng góp được nhiều hơn cho đất nước thời kì đổi mới, tiếp lửa cho thế hệ con cháu công tác trong đơn vị quân đội - trở thành những quân nhân vừa có đức, vừa có tài theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tình trong ngực và đất nước trên vai

(Sóng trẻ) - Đi qua chiến tranh, trở về cuộc sống hoà bình, các cựu chiến binh xông pha trên mặt trận mới - Mặt trận chính trị, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Ngọc Huyền - Nguyễn Lâm - Quỳnh Ngân Theo Sóng trẻ

Video 2 tuần trước