(Sóng trẻ) - Trải qua bao thăng trầm lịch sử, tình yêu của 2 cựu thanh niên xung phong Thủ đô vẫn đẹp như mơ, trường tồn với thời gian.

Tình yêu từ trong khói lửa

(Sóng trẻ) - Trải qua bao thăng trầm lịch sử, tình yêu của 2 cựu thanh niên xung phong Thủ đô vẫn đẹp như mơ, trường tồn với thời gian.

Khánh Huyền - Khánh Linh - Thảo Hương Theo Sóng trẻ

Video 8 tháng trước