(Sóng trẻ) - Từ một nước có tình trạng bất bình đẳng giới diễn ra trầm trọng, Việt Nam những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là những nhận thức cố hữu, phong kiến đã phần nào được xóa bỏ.

Nhóm PV Truyền hình K39

"Trò chuyện về bình đẳng giới" và góc nhìn tích cực của người trẻ

Từ một nước có tình trạng bất bình đẳng giới diễn ra trầm trọng, Việt Nam những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực

Nhóm PV Truyền hình K39 Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước