(Sóng Trẻ) - Những năm gần đây, giới trẻ ngày càng quan tâm hơn tới việc tập luyện giữ gìn vóc dáng và lối sống lành mạnh cho bản thân. Và phương pháp tập yoga là lựa chọn hàng đầu của những bạn trẻ hiện đại.

[DIỄN ĐÀN SÓNG TRẺ] - GIỚI TRẺ VÀ XU HƯỚNG LỰA CHỌN TẬP YOGA

(Sóng Trẻ) - Những năm gần đây, giới trẻ ngày càng quan tâm hơn tới việc tập luyện giữ gìn vóc dáng và lối sống lành mạnh cho bản thân. Và phương pháp tập yoga là lựa chọn hàng đầu của những bạn trẻ hiện đại.

Huyền Linh - Vũ Quang Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước