(Sóng trẻ) - Nghệ thuật điêu khắc mộc bản, một nghề thủ công truyền thống lâu đời của người Việt, hiện vẫn được nghệ nhân Nguyễn Văn Thạo (Thuận Thành, Bắc Ninh) nỗ lực gìn giữ và phát huy.

Mộc bản - nét truyền thống độc đáo, tinh xảo

(Sóng trẻ) - Nghệ thuật điêu khắc mộc bản, một nghề thủ công truyền thống lâu đời của người Việt, hiện vẫn được nghệ nhân Nguyễn Văn Thạo (Thuận Thành, Bắc Ninh) nỗ lực gìn giữ và phát huy.

Nhóm phóng viên Theo Sóng trẻ

Video 2 tuần trước