(Sóng trẻ) - Hãy cùng ngược dòng thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của Trạng Nguyên Đào Sư Tích, vị Lưỡng quốc Trạng nguyên đầu tiên và duy nhất dưới triều đại nhà Trần.

Thực hiện: Trần Đại Nghĩa - Thanh Mai - Ngọc Linh

Biên tập: Ngọc Ánh

Thiết kế ảnh hiệu chương trình: Lê Phương Dung

[NGÀY XỬA NGÀY XƯA] - SỐ 2: CHUYỆN LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN ĐÀO SƯ TÍCH

(Sóng trẻ) - Hãy cùng ngược dòng thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của Trạng Nguyên Đào Sư Tích, vị Lưỡng quốc Trạng nguyên đầu tiên và duy nhất dưới triều đại nhà Trần.

Nhóm tác giả Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước