Nhắc đến quan họ, mọi người thường biết tới hát quan họ ở hội, ở đám mà ít ai tìm hiểu, khám phá về cái đẹp, cái tinh tế của những làn điệu quan họ cổ, lối chơi quan họ cổ.

Nằm trong thành phố Bắc Ninh, phường Thị Cầu được biết đến là 1 trong 49 làng quan họ gốc hiện còn gìn giữ, bảo tồn làn điệu quan họ cổ thuần túy nhất.

Câu ca quan họ cổ

Nhắc đến quan họ, mọi người thường biết tới hát quan họ ở hội, ở đám mà ít ai tìm hiểu, khám phá về cái đẹp, cái tinh tế của những làn điệu quan họ cổ, lối chơi quan họ cổ.

Hương Mơ Theo Sóng trẻ

Video 7 tháng trước