(Sóng trẻ) - Nghề dệt vải thủ công của người Dao (chủ yếu sinh sống tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai) có từ lâu đời, với nhiều công đoạn đòi hỏi sự khéo léo từ đôi bàn tay người phụ nữ. 

“Người mình” mặc đồ dân tộc mình

(Sóng trẻ) - Nghề dệt vải thủ công của người Dao (chủ yếu sinh sống tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai) có từ lâu đời, với nhiều công đoạn đòi hỏi sự khéo léo từ đôi bàn tay người phụ nữ.

Hồng Minh - Vân Anh - Thái Dương Theo Sóng trẻ

Video 2 tuần trước