(Sóng trẻ) - Cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới; phạt nặng người đánh đập, hành hạ vật nuôi; quy định mới về thu phí hải quan.... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2021.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 4/2021

(Sóng trẻ) - Cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới; phạt nặng người đánh đập, hành hạ vật nuôi; quy định mới về thu phí hải quan.... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2021.

Nguyễn Thúy Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước